SQLite

In AutoIt este posibil si lucrul cu baze de date. Pentru acest lucru AutoIt pune la dispozitie un set de functii incluse in fisierul antet SQLite.au3.

 

1. _SQLite_Startup

Incarca in memorie SQLite.dll. Functia are 2 parametri optionali: $sDll_Filename care reprezinta numele DLL-ului si $bUTF8ErrorMsg care este o valoare booleana indicand daca in consola mesajele sunt afisate folosind caractere UTF8. Functia va returna calea spre SQLite.dll.

 

2. _SQLite_Shutdown

Elibereaza SQLite.dll din memorie. Functia nu are parametri si nici nu returneaza vreo valoare. Totusi daca apelul functiei _SQLite_Startup a esuat sau nu a fost executat, se produce o eroare si scriptul va fi terminat.

 

3. _SQLite_LibVersion

Returneaza numarul versiunii bibliotecii de functii SQLite. Functia nu are parametri si returneaza un string care contine versiunea SQLite.

 

4. _SQLite_Open

Deschide/creaza o baza de date SQLite. Functia are 3 parametri optionali: numele bazei de date (default va fi creata in memorie), modul de acces (default $SQLITE_OPEN_READWRITE + $SQLITE_OPEN_CREATE) si modul de codificare (default $SQLITE_ENCODING_UTF8). In caz de succes functia returneaza un handle la baza de date creata sau zero in caz de eroare.

 

5. _SQLite_Exec

Executa o interogare SQLite, nu se ocupa cu gestionarea rezultatelor. Functia are 3 parametri: un handle la o baza de date, un sir de caractere care specifica ce se executa si optional numele unei functii (callback) care se apeleaza pentru fiecare rand. In caz de succes functia returneaza $SQLITE_OK.

 

6. _SQLite_Query

Pregateste o interogare SQLite. Functia are 3 parametri: un handle la o baza de date, un string care contine declaratia de executie si un handle la o interogare (parametru pasat ByRef). Functia returneaza $SQLITE_OK in caz de succes.

 

7. _SQLite_QueryReset

Reseteaza o interogare SQLite. Functia are ca parametru un handle la o interogare si returneaza $SQLITE_OK in caz de succes.

 

8. _SQLite_QuerySingleRow

Citeste primul rand al rezultatului din interogarea specificata. Functia are 3 parameteri: un handle la o baza de date, un string care contine declaratia de executie si o variabila cu volumul de date continut. Functia returneaza $SQLITE_OK in caz de succes

 

9. _SQLite_QueryFinalize

Finalizeaza o interogare SQLite, interogarea este intrerupta. Functia are ca parametru un handle la o interogare si returneaza $SQLITE_OK in caz de succes.

 

10. _SQLite_LastInsertRowID

Returneaza ROWID-ul celei mai recente inserari in baza de date. Functia are ca parametru optional un handle la baza de date.

 

11. _SQLite_FetchData

Extrage un rand de date dintr-o interogare. Functia are 4 parametri: un handle la o interogare, un vector cu o singura dimensiune in care se stocheaza datele extrase, optional o valoare booleana care indica daca se trece in modul binar si tot optional o valoare booleana care indica ca nu trebuie finalizata interogarea (True), in vederea folosirii ulterioara. In acest caz programatorul va trebui sa apeleze _SQLite_QueryFinalize cand se termina lucrul cu interogarea. Functia returneaza $SQLITE_OK in caz de succes.

 

12. _SQLite_FetchNames

Extrage numele coloanelor dintr-o interogare. Functia are 2 parametri: un handle la o interogare si un vector cu o singura dimensiune in care se stocheaza numele coloanelor extrase. Functia returneaza $SQLITE_OK in caz de succes.

 

13. _SQLite_GetTable

Obtine intr-un vector unidimensional numele tabelei si datele unei interogari executate. Functia are 6 parametri: un handle la o baza de date, un string care contine declaratia de executie, un vector in care se vor stoca datele, o variabila in care se stocheaza numarul de randuri, o variabila in care se stocheaza numarul de coloane si optional dimensiunea maxima a unui camp. Functia returneaza $SQLITE_OK in caz de succes.

 

14. _SQLite_GetTable2d

Obtine intr-o matrice numele coloanelor si datele unei interogari executate. Parametri sunt identici cu ai functiei _SQLite_GetTable, plus un parametru tot optional, o valoare booleana care indica daca se doreste inversarea dimensiuniilor matricei. Functia returneaza $SQLITE_OK in caz de succes.

 

15. _SQLite_Changes

Returneaza numarul de modificari efectuate intr-o baza de date (exceptand triggers). Functia are ca parametru un handle la o baza de date.

 

16. _SQLite_TotalChanges

Returneaza numarul total de modificari efectuate intr-o baza de date. Functia are ca parametru un handle la o baza de date.

 

17. _SQLite_SQLiteExe

Executa comensi in SQLite.exe. Functia are 4 parametri: un sir care contine calea si numele unei baze de date, un string care contine comenzile pentru SQLite.exe, o variabila care stocheaza datele de iesire din SQLite.exe si optional calea spre SQLite.exe. Functia returneaza $SQLITE_OK in caz de succes.

 

18. _SQLite_SetTimeout

Seteaza timpul limita pentru un handle ocupat. Functia are 2 parametri optionali: un handle la o baza de date si timpul in milisecunde. Functia returneaza $SQLITE_OK in caz de succes.

 

19. _SQLite_ErrCode

Returneaza codul (numeric) ultimei erori. Are ca parametru optional un handle la o baza de date.

 

20. _SQLite_ErrMsg

Returneaza un string cu descriere in engleza a ultimei erori generata de apelul unei functii SQLite.

 

21. _SQLite_Encode

Codifica stringurile si datele binare pentru folosirea in interogari SQLite. Functia are ca parametru datele care urmeaza sa fie codificate si returneaza un string codificat.

Exemplu: Chr(0) & Chr(1) devine X’0001′

 

22. _SQLite_SafeMode

Activeaza sau dezactiveaza modul de siguranta. Functia are ca parametru o valoare booleana care indica daca se activeaza(True) sau dezactiveaza(False) modul de siguranta si returneaza $SQLITE_OK in caz de succes.

 

23. _SQLite_Display2DResult

Returneaza sau afiseaza in consola un string obtinut dintr-o matrice bidimensionala. Functia are 3 parametri: variabila care contine matricea cu date si optional dimensiunea campului de date si o valoare booleana care indica daca stringul trebuie returnat (True) sau afisat in consola (False). Daca ultimul parametru este False functia nu returneaza nicio valoare.

 

24. _SQLite_Close

Inchide o baza de date. Functia are ca parametru un handle la o baza de date si returneaza $SQLITE_OK in caz de succes.

 


* Pentru orice intrebari sau nelamuriri legate de curs sau limbajul AutoIt accesati sectiunea AutoIt a forumului SkullBox sau platforma de suport tehnic NetHelp.