Conceptul de GUI

AutoIt are abilitatea de a crea interfete grafice cu utilizatorul (GUI) care constau din ferestre si controale. O astfel de interfata are una sau mai multe ferestre si fiecare un anumit numar de controale prin intermediul carora userul interactioneaza cu aplicatia. In principiu interfata va astepta mesaje (evenimente) din partea userului. In mare parte a timpului, scriptul va astepta ca sa se intample ceva nou, ca userul sa interactioneze cu controalele.

 

Crearea unei ferestre

Se face cu ajutorul functiei GUICreate. Functia are 8 parametri: doar primul este obligatoriu, reprezinta numele ferestrei, iar urmatorii reprezinta latimea ferestrei, inaltimea feresteri, pozitia fata de marginea stanga a ecranului, pozitia fata de marginea de sus a ecranului, stilul ferestrei, un stil extins pentru fereastra si un handle al unei ferestre parinte (daca e cazul). Functia va returna un handle al ferestrei nou creata in caz de succes si 0 in caz de eroare.

Parametrul stil poate avea una din valorile de mai jos (sau o combinatie – cu exceptia unelor combinatii care nu sunt compatibile):

Stil

Valoare

$WS_BORDER

0x00800000

$WS_POPUP

0x80000000

$WS_CAPTION

0x00C00000

$WS_CLIPCHILDREN

0x02000000

$WS_CLIPSIBLINGS

0x04000000

$WS_DISABLED

0x08000000

$WS_DLGFRAME

0x00400000

$WS_HSCROLL

0x00100000

$WS_MAXIMIZE

0x01000000

$WS_MAXIMIZEBOX

0x00010000

$WS_MINIMIZE

0x20000000

$WS_MINIMIZEBOX

0x00020000

$WS_OVERLAPPED

0x00000000

$WS_OVERLAPPEDWINDOW

0x00CF0000

$WS_POPUPWINDOW

0x80880000

$WS_SIZEBOX

0x00040000

$WS_SYSMENU

0x00080000

$WS_THICKFRAME

0x00040000

$WS_VSCROLL

0x00200000

$WS_VISIBLE

0x10000000

$WS_CHILD

0x40000000

$WS_GROUP

0x00020000

$WS_TABSTOP

0x00010000

$DS_MODALFRAME

0x00000080

$DS_SETFOREGROUND

0x00000200

$DS_CONTEXTHELP

0x00002000

 

Parametrul stil extins poate avea una din valorile de mai jos (sau o combinatie):

$WS_EX_ACCEPTFILES

0x00000010

$WS_EX_APPWINDOW

0x00040000

$WS_EX_COMPOSITED

0x02000000

$WS_EX_CLIENTEDGE

0x00000200

$WS_EX_CONTEXTHELP

0x00000400

$WS_EX_DLGMODALFRAME

0x00000001

$WS_EX_MDICHILD

0x00000040

$WS_EX_OVERLAPPEDWINDOW

0x00000300

$WS_EX_STATICEDGE

0x00020000

$WS_EX_TOPMOST

0x00000008

$WS_EX_TRANSPARENT

0x00000020

$WS_EX_TOOLWINDOW

0x00000080

$WS_EX_WINDOWEDGE

0x00000100

$WS_EX_LAYERED

0x00080000

$GUI_WS_EX_PARENTDRAG

0x00100000

 

Toate aceste constante, atat pentru stil cat si pentru stilul extins, se afla in fisierul antet WindowsConstants.au3.

 

Nota: Pentru a combina aceste stiluri puteti folosi functia BitOR.

 

Exemplu de fereastra:

 

Nota: Functia GUICreate doar creaza o fereastra, pentru a seta o stare pentru fereastra folositi functia GUISetState. Primul parametru reprezinta starea ferestrei (vezi lectia despre macro-uri pentru posibile valori) iar al doilea fereastra in cauza.

 

Aplicatie practica: crearea unei ferestre folosind un obiect AutoItObject. Download: GUI Object


* Pentru orice intrebari sau nelamuriri legate de curs sau limbajul AutoIt accesati sectiunea AutoIt a forumului SkullBox sau platforma de suport tehnic NetHelp.