Conceptul de GUI

AutoIt are abilitatea de a crea interfete grafice cu utilizatorul (GUI) care constau din ferestre si controale. O astfel de interfata are una sau mai multe ferestre si fiecare un anumit numar de controale prin intermediul carora userul interactioneaza cu aplicatia. In principiu interfata va astepta mesaje (evenimente) din partea userului. In mare parte a timpului, scriptul va astepta ca sa se intample ceva nou, ca userul sa interactioneze cu controalele.

 

Crearea unei ferestre

Se face cu ajutorul functiei GUICreate. Functia are 8 parametri: doar primul este obligatoriu, reprezinta numele ferestrei, iar urmatorii reprezinta latimea ferestrei, inaltimea feresteri, pozitia fata de marginea stanga a ecranului, pozitia fata de marginea de sus a ecranului, stilul ferestrei, un stil extins pentru fereastra si un handle al unei ferestre parinte (daca e cazul). Functia va returna un handle al ferestrei nou creata in caz de succes si 0 in caz de eroare.

Parametrul stil poate avea una din valorile de mai jos (sau o combinatie – cu exceptia unelor combinatii care nu sunt compatibile):

Stil

Valoare

$WS_BORDER

0×00800000

$WS_POPUP

0×80000000

$WS_CAPTION

0x00C00000

$WS_CLIPCHILDREN

0×02000000

$WS_CLIPSIBLINGS

0×04000000

$WS_DISABLED

0×08000000

$WS_DLGFRAME

0×00400000

$WS_HSCROLL

0×00100000

$WS_MAXIMIZE

0×01000000

$WS_MAXIMIZEBOX

0×00010000

$WS_MINIMIZE

0×20000000

$WS_MINIMIZEBOX

0×00020000

$WS_OVERLAPPED

0×00000000

$WS_OVERLAPPEDWINDOW

0x00CF0000

$WS_POPUPWINDOW

0×80880000

$WS_SIZEBOX

0×00040000

$WS_SYSMENU

0×00080000

$WS_THICKFRAME

0×00040000

$WS_VSCROLL

0×00200000

$WS_VISIBLE

0×10000000

$WS_CHILD

0×40000000

$WS_GROUP

0×00020000

$WS_TABSTOP

0×00010000

$DS_MODALFRAME

0×00000080

$DS_SETFOREGROUND

0×00000200

$DS_CONTEXTHELP

0×00002000

 

Parametrul stil extins poate avea una din valorile de mai jos (sau o combinatie):

$WS_EX_ACCEPTFILES

0×00000010

$WS_EX_APPWINDOW

0×00040000

$WS_EX_COMPOSITED

0×02000000

$WS_EX_CLIENTEDGE

0×00000200

$WS_EX_CONTEXTHELP

0×00000400

$WS_EX_DLGMODALFRAME

0×00000001

$WS_EX_MDICHILD

0×00000040

$WS_EX_OVERLAPPEDWINDOW

0×00000300

$WS_EX_STATICEDGE

0×00020000

$WS_EX_TOPMOST

0×00000008

$WS_EX_TRANSPARENT

0×00000020

$WS_EX_TOOLWINDOW

0×00000080

$WS_EX_WINDOWEDGE

0×00000100

$WS_EX_LAYERED

0×00080000

$GUI_WS_EX_PARENTDRAG

0×00100000

 

Toate aceste constante, atat pentru stil cat si pentru stilul extins, se afla in fisierul antet WindowsConstants.au3.

 

Nota: Pentru a combina aceste stiluri puteti folosi functia BitOR.

 

Exemplu de fereastra:

 

Nota: Functia GUICreate doar creaza o fereastra, pentru a seta o stare pentru fereastra folositi functia GUISetState. Primul parametru reprezinta starea ferestrei (vezi lectia despre macro-uri pentru posibile valori) iar al doilea fereastra in cauza.

 

Aplicatie practica: crearea unei ferestre folosind un obiect AutoItObject. Download: GUI Object


* Pentru orice intrebari sau nelamuriri legate de curs sau limbajul AutoIt accesati sectiunea AutoIt a forumului SkullBox sau platforma de suport tehnic NetHelp.