Functii Graphics

1. _GDIPlus_GraphicsCreateFromHDC

Creaza un obiect Graphics dintr-un device context (DC). Are ca parametru un handle la un DC si returneaza un handle la un obiect Graphics. Cand nu mai este folosit obiectul Graphics creat, trebuie apelata functia _GDIPlus_GraphicsDispose pentru a elibera resursele.

 

2. _GDIPlus_GraphicsCreateFromHWND

Creaza un obiect Graphics din handle-ul unei ferestre. Are ca parametru un handle al unei ferestre si returneaza un handle la un obiect Graphics. Cand nu mai este folosit obiectul Graphics creat, trebuie apelata functia _GDIPlus_GraphicsDispose pentru a elibera resursele.

 

3. _GDIPlus_GraphicsDispose

Elibereaza resursele folosite de un obiect Graphics. Are ca parametru un handle la un obiect Graphics si returneaza valoarea booleana True in caz de succes sau False in caz de eroare.

 

4. _GDIPlus_GraphicsClear

Curata un obiect Graphics cu o culoare specificata. Are ca parametri un handle la un obiect Graphics si culoarea folosita la curatare in format ARGB. Functia returneaza valoarea booleana True in caz de succes sau False in caz de eroare.

 

5. _GDIPlus_GraphicsGetDC

Obtine handle-ul DC-ului pentru un obiect Graphics. Are ca parametru un handle la un obiect Graphics.

 

6. _GDIPlus_GraphicsReleaseDC

Elibereaza DC-ul unui obiect Graphics. Are ca parametri un handle la un obiect Graphics si un handle la DC-ul obiectului Graphics. Functia returneaza valoarea booleana True in caz de succes sau False in caz de eroare.

 

7. _GDIPlus_GraphicsSetSmoothingMode

Seteaza calitatea de randare pentru un obiect Graphics. Are ca parametri un handle la un obiect Graphics si modul de randare, care poate avea o valoare din tabelul de mai jos:

0

nu este aplicata uniformizare

1

uniformizare folosind 8×4 box filter

2

uniformizare folosind 8×8 box filter

 

8. _GDIPlus_GraphicsGetSmoothingMode

Obtine calitatea de randare pentru un obiect Graphics. Are ca parametru un handle la un obiect Graphics. Returneaza una din valorile din tabelul de mai sus.

 

9. _GDIPlus_GraphicsSetTransform

Efectueaza o transformare pentru un obiect Graphics. Are 2 parametri: un handle la un obiect Graphics si un handle la un obiect Matrix. Functia returneaza valoarea booleana True in caz de succes sau False in caz de eroare.

 

10. _GDIPlus_GraphicsMeasureString

Masoara dimensiunea unui string. Functia are 5 parametri:  un handle la obiect Graphics, stringul care este masurat, un handle la un obiect Font, o structura $tagGDIPRECTF care limiteaza sirul de caractere si un handle la un obiect specific unui string format. Functia returneaza un vector de forma:

[0] – o structura $tagGDIPRECTF care limiteaza sirul de caractere

[1] – Numarul de caractere care se incap in dispunerea dreptunghiului specificat de $tagGDIPRECTF

[2] – Numarul de linii care se incap in dispunerea dreptunghiului specificat de $tagGDIPRECTF

 

11. _GDIPlus_GraphicsDrawArc

Deseneaza un arc de cerc. Functia are 8 parametri: $hGraphics un handle la un obiect Graphics, $iX coordonata X a coltului stanga-sus al dreptunghiului care margineste elipsa in care se deseneaza arcul, $iY coordonata Y a coltului stanga-sus al dreptunghiului care margineste elipsa in care se deseneaza arcul, $iWidth latimea dreptunghiului care margineste elipsa in care se deseneaza arcul, $iHeight inaltimea dreptunghiului care margineste elipsa in care se deseneaza arcul, $fStartAngle unghiul dintre axa X si punctul de plecare al arcului, $fSweepAngle unghiul dintre punctele  de inceput si de sfarsit ale arcului si optional $hPen un handle la un obiect Pen .

 

12. _GDIPlus_GraphicsDrawBezier

Functia are 10 parametri: $hGraphics, $iX1 coordonata X a punctului de inceput, $iY1 coordonata Y a punctului de inceput, $iX2 coordonata X a primului punct de control, $iY2 coordonata Y a primului punct de control, $iX3 coordonata X pentru al doilea punct de control, $iY3 coordonata Y pentru al doilea punct de control, $iX4 coordonata X a punctului de final, $iY4 coordonata Y a punctului de final si optional $hPen.

 

13. _GDIPlus_GraphicsDrawClosedCurve

Deseneaza o linie curba inchisa. Functia are 3 parametri: $hGraphics, $aPoints si optional $hPen.

$aPoints este o matrice care contine punctele liniei si are forma de mai jos:

$aPoints[0][0] = numarul de puncte

$aPoints[1][0] – coordonata X pentru primul punct

$aPoints[1][1] – coordonata Y pentru primul punct

$aPoints[2][0] – coordonata X pentru al doilea punct

$aPoints[2][1] – coordonata Y pentru al doilea punct

$aPoints[n][0] – coordonata X pentru punctul n

$aPoints[n][1] – coordonata Y pentru punctul n

Nota: matricea cu coordonate trebuie sa aiba cel putin 3 elemente.

 

14. _GDIPlus_GraphicsDrawCurve

Deseneaza o linie curba. Functia are parametri identici cu functia _GDIPlus_GraphicsDrawClosedCurve.

 

15. _GDIPlus_GraphicsDrawEllipse

Deseneaza o elipsa. Parametri functiei sunt: $hGraphics, $iX coordonata X a coltului stanga-sus al dreptunghiului care margineste elipsa, $iY coordonata Y a coltului stanga-sus al dreptunghiului care margineste elipsa, $iWidth latimea dreptunghiului care margineste elipsa, $iHeight inaltimea dreptunghiului care margineste elipsa si optional $hPen.

 

16. _GDIPlus_GraphicsDrawImage

Deseneaza un obiect Image. Functia are 4 parametri: $hGraphics, $hImage un handle la un obiect Image, $iX coordonata X a coltului stanga-sus de unde se incepe desenarea imaginii, $iY coordonata Y a coltului stanga-sus de unde se incepe desenarea imaginii.

 

17. _GDIPlus_GraphicsDrawImageRect

Deseneaza un obiect Image intr-o locatie specificata. Functia are 6 parametri: $hGraphics, $hImage un handle la un obiect Image, $iX coordonata X a coltului stanga-sus de unde se incepe desenarea imaginii, $iY coordonata Y a coltului stanga-sus de unde se incepe desenarea imaginii, $iW latimea dreptunghiului in care se deseneaza imaginea, $iH inaltimea dreptunghiului in care se deseneaza imaginea.

 

18. _GDIPlus_GraphicsDrawImageRectRect

Deseneaza un obiect Image. Functia are 11 parametri: $hGraphics, $hImage, coordonatele imaginii sursa: $iSrcX, $iSrcY, $iSrcWidth, $iSrcHeight, coordonatele imaginii destinatie: $iDstX, $iDstY, $iDstWidth, $iDstHeight si optional $iUnit care specifica unitatea de masura pentru imagine.

 

19. _GDIPlus_GraphicsDrawLine

Deseneaza o linie. Functia are 6 parametri: $hGraphics, coordonatele punctului de inceput: $iX1, $iY1; coordonatele punctului de final: $iX2, $iY2 si optional $hPen.

 

20. _GDIPlus_GraphicsDrawPie

Deseneaza o placinta (pie). Functia are parametri identici cu functia _GDIPlus_GraphicsDrawArc.

 

21. _GDIPlus_GraphicsDrawPolygon

Deseneaza un poligon. Functia are parametri identici cu _GDIPlus_GraphicsDrawClosedCurve, adaugand faptul ca daca primul si ultimul element al matricei cu puncte nu sunt identici se deseneaza automat o linie intre cele doua puncte.

 

22. _GDIPlus_GraphicsDrawRect

Deseneaza un dreptunghi. Functia are 6 parametri: $hGraphics, $iX, $iY, $iWidth, $iHeight si optional $hPen.

 

23. _GDIPlus_GraphicsDrawString

Deseneaza un string. Functia are 7 parametri: $hGraphics, $sString stringul care se deseneaza, $nX, $nY, $sFont numele fontului, $fSize dimensiunea fontului si $iFormat formatul (vezi functiile String Format pentru posibile valori).

 

24. _GDIPlus_GraphicsDrawStringEx

Deseneaza un string. Functia are 6 parametri: $hGraphics, $sString, $hFont un handle la un obiect Font, $tLayout o structura $tagGDIPRECTF cu marginile dreptunghiului care incadreaza stringul,$hFormat un handle la un obiect String Format si $hBrush un handle la un obiect Brush.

 

25. _GDIPlus_GraphicsFillClosedCurve

Umple o zona delimitata de o linie curba inchisa. Parametri functiei sunt identici cu _GDIPlus_GraphicsDrawClosedCurve cu particularitatea ca se foloseste un handle la un obiect Brush in loc de un obiect Pen.

 

26. _GDIPlus_GraphicsFillEllipse

Umple o zona delimitata de o elipsa. Parametri functiei sunt identici cu _GDIPlus_GraphicsDrawEllipse cu particularitatea ca se foloseste un handle la un obiect Brush in loc de un obiect Pen.

 

27. _GDIPlus_GraphicsFillPie

Umple o zona delimitata de o placinta (pie). Parametri functiei sunt identici cu _GDIPlus_GraphicsDrawPie cu particularitatea ca se foloseste un handle la un obiect Brush in loc de un obiect Pen.

 

28. _GDIPlus_GraphicsFillPolygon

Umple o zona delimitata de un poligon. Parametri functiei sunt identici cu _GDIPlus_GraphicsDrawPolygon cu particularitatea ca se foloseste un handle la un obiect Brush in loc de un obiect Pen.

 

29. _GDIPlus_GraphicsFillRect

Umple o zona delimitata de un dreptunghi. Parametri functiei sunt identici cu _GDIPlus_GraphicsDrawRect cu particularitatea ca se foloseste un handle la un obiect Brush in loc de un obiect Pen.

 

Exemplu#1

Rezultatul fiind o fereastra asemanatoare cu cea de mai jos:

 

Exemplu#2

Rezultatul fiind o fereastra asemanatoare cu cea de mai jos:

 

Exemplu#3

Rezultatul fiind o fereastra asemanatoare cu cea de mai jos:


* Pentru orice intrebari sau nelamuriri legate de curs sau limbajul AutoIt accesati sectiunea AutoIt a forumului SkullBox sau platforma de suport tehnic NetHelp.