Functii Brush

1. _GDIPlus_BrushCreateSolid

Creaza un obiect solid Brush (pensula logica). Functia are ca parametru $iARGB care resprezinta componentele alpha, red, green si blue pentru obiectul Brush. Cand nu mai este necesar un obiect Brush folositi functia _GDIPlus_BrushDispose pentru a elibera resursele.

 

2. _GDIPlus_BrushClone

Cloneaza un obiect Brush. Functia are ca parametru un handle la un obiect Brush si va returna un handle la noul obiect Brush.

 

3. _GDIPlus_BrushDispose

Elibereaza resursele folosite de un obiect Brush. Functia are ca parametru un handle la un obiect solid Brush (returnat de _GDIPlus_BrushCreateSolid sau _GDIPlus_BrushClone). Functia returneaza valoarea booleana True in caz de succes sau False in caz de eroare.

 

4. _GDIPlus_BrushGetSolidColor

Returneaza culoarea unui obiect solid Brush. Are ca parametru un handle la un obiect solid Brush.

 

5. _GDIPlus_BrushSetSolidColor

Seteaza culoarea pentru un obiect solid Brush. Are ca parametri un handle la un obiect solid Brush si culoarea in format ARGB. Functia returneaza valoarea booleana True in caz de succes sau False in caz de eroare.

 

6. _GDIPlus_BrushGetType

Returneaza tipul obiectului Brush. Functia are ca parametru un handle la un obiect Brush si poate returna una din valorile din tabelul de mai jos in caz de succes si valoarea -1 in caz de eroare.

Valoare

Tip

0

culoare

1

hasura

2

textura

3

gradient path

4

gradient liniar


* Pentru orice intrebari sau nelamuriri legate de curs sau limbajul AutoIt accesati sectiunea AutoIt a forumului SkullBox sau platforma de suport tehnic NetHelp.